You are hereBlogs / risiyanto's blog / Nalikane harddisk perlu dilungguhake

Nalikane harddisk perlu dilungguhake


By risiyanto - Posted on 12 January 2010

Nulis opo tho pakdhe kok ora mudheng aku.
Bwahahaha, kuwi ngono aku ngrepek soko majalah Panjebar Semangat edisi lawas (Nopember). Aku yo lumayan bungah nek ono kolom Tekno ndik majalah iki. Lumayan gawe narik arek-aren enom cik melu nerusno budhaya tulis-menulis boso jowo.

Halah kok ngglambyar, harddisk lungguh kuwi mau loh karepe piye?
Iyo, bocah saiki ora iso sabar. Karepe sak dhek sak nyet. Tapi saiki pancene jamane sembarang cepet. Yo wis le, iki tak tulis maneh soko majalah mau. Mugo-mugo ora disengeni sing nduwe amargo aku ora ijin dhisik.


Freecom HDD Dock, nalikane harddisk perlu dilungguhake.
Docking kanggo harddisk 2,5"/3.5" iki nawakake anane tombol nyopot harddisk (eject). Saengga proses copote drive dadi luwih alus. Bab iki kerep kita rasakake angel nyopot harddisk saka docking.

Wujude docking kang memper klawan panggangan roti iki cukup manis disandhingake klawan pc kita. Ing pakete disedhiyani uga maneka adapter outlet listrik kanggo nggampangake docking iki digunakake ing maneka negara kang konektor listrike beda-beda.

Minangka indikator aktivitas data diwenehi lampu kang cukup gedhe ing bageyan ngarep. Lampu iki uga minangka tombol eject kang wis disebutake ing ndhuwur. Freecom sajake pancen sengaja nggawe praktis.

Kanthi mangkono wong kang migunakake docking kanggo akses menyang hardisk desktop pancen dadi luwih praktis klawan produk saka Freecom iki. Kita bisa ndadekake alat bantu kanggo nindakake backup lan recovery data. Wong-wong kang kerep nangani harddisk akeh kayadene mriksa data, virus, nyiapake sistem mesthi bakal kabantu kanthi anane piranti iki. Lan yen koneksi USB 2.0 kang ditawakake isih kurang banter, mula gunakno wae koneksi eSATA kang nawakake transfer data maksimal nganti 3Gbps. (d)

Aku kok gak nyambung yo?
Yo pancen kudu diwoco bolak-balik nek tulisan terjemahan koyo ngono kuwi. Kowe kudu ngerti dhisik opo iku hardisk, dock, backup, recovery, usb.

Yo aku mbok sampeyan terangake, men ora peteng ngene.
Lha mbok pikir aku iki lampu dop opo? Ngene loh, biasane hardisk/utowo kasete komputer iku dipasang nang njerone komputer, kowe kudu mbukak tutupe komputer yen arep masang lan nyopot hardisk.
Lha nek nganggo piranti iki, ora perlu mbongkar komputer. Ndik komputer ono ncep-ncepan sing jenenge usb, dadi hardisk kuwi dincepke Freecom HDD Dock sing ono kabel usb lanangan, iku dincepne usb wedhokan ndik komputer. Mengko gambar, film, lagu, utowo data liyane ndik hardisk mau iso diwoco nganggo komputer.
Wis, mudheng ra?

Iyo, wis ngerti aku. Cuma kok durung cetha.
Lha nek kepingin cetha, kowe yo kudu praktek, tuku dhisik hardisk karo Freecom kuwi, mengko aku tak nyilih.

Lha nyekel komputer wae aku kudhu nang warnet, karepku gambare pakdhe!
Owalah, yo wis, nyoh!

freecom hdd dock